KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ERKANLAR ÜZÜM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetleri sürecinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, puantaj değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, denetim etik faaliyetlerin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yerine getirilmesi, mal hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, operasyon süreçlerinin, talep ve şikayetlerin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve ihracat analiz çalışmalarının yürütülmesi, erişim yetkinliklerinin yürütülmesi amaçlarına dayalı olarak toplanabilmektedir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ŞİRKET”in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ŞİRKET”in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”, hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak bilgisayar, adli/idari işlemler, işyeri kaza bildirimi formu , fazla mesai bildirim formu, iş sağlığı güvenliği kişisel kayıt takip formu, iş kazası tutanak formu vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

 

 

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme  süreçlerinin yürütülmesi, Katılımcı Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Yürütülmesi, Katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili faaliyetlerinin yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi/Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlere aktarılabilmektedir.

 

  1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı iletebilirsiniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

  • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

 

Posta adresimiz: Paşa Mah/Semt 5. Sk. No: 91 İç Kapı No: A Akhisar/ Manisa
KEP adresimiz:
E-posta adresimiz:

 

Ayrıntılı bilgi edinmek için Şirketimizin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

Erkanlar Üzüm Tarım Ürünleri Gıda İth. ihr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Contact

E – Mail:

info@erkanlaruzum.com

Address:

İsmetpaşa Mh.
Başöğretmen Sabri Bulut Cd.
No:137/1 Gölmarmara/MANİSA

Telephone:
+90 236 515 10 45

Instagram